VÅR VERKSAMHET

Föreningen Brogård har precis startat och under 2022 kommer vi inleda vår verksamhet.
Här följer några exempel på hur vi arbetar.

verk_barn
SAMVERKAN MED BARN OCH UNGA

Vi har i snart tjugo år tid drivit projekt med barn och unga där deras tankar och åsikter tar plats och deras idéer styr resultatet. Genomgående arbetar vi inte
för barn och unga, utan med dem.

streck


verk_tillf
WORKSHOPS SOM BLIR TILLFÄLLIGA GESTALTNINGAR

Att arbeta i en trygg miljö är fint – att sedan låta arbetet synas för andra är ännu finare. Det handlar både om träning och generositet, och om att vara en del av samhället.

streck


verk_perm
WORKSHOPS SOM BLIR PERMANENTA GESTALTNINGAR

Vi bygger samhället tillsammans, men alla syns inte. Vi har omfattande erfarenheter av projekt som i olika omfattning tagit hand om workshops, och låtit detta resultera i permanenta gestaltningar.

streck


verk_forelas
FÖRELÄSNINGAR OCH UTBILDNINGAR

I över tjugo år har vi föreläst på alla nivåer, i flera länder och för alla slags deltagare. Vi har satt samman utbildningar, varit lärare, opponerat och varit coacher. När möjligheterna till förändring är de rätta, älskar vi det.

streck


verk_tillganglig
TILLGÄNGLIGHET

I femton års tid har vi drivit projekt med tillgänglighet i fokus. Vi undviker helst att prata om funktionsvariationer och hellre om demokrati, eftersom det handlar om rätten att delta i samhället.


streck


verk_info
INFORMATION

Vi har skapat texter, böcker, medborgardialoger, workshops, trycksaker, hemsidor, redaktioner, filmer, lätt-läst, punktskrift, taktil information, audio-guider, QR-koder, affischer, programverksamhet och mycket mer.

streck


verk_utst
UTSTÄLLNINGAR

I över tjugo års tid har vi byggt utställningar. Det har varit allt från vandringsutställningar som rest runt hela Sverige, samarbeten med universitet, lokala gallerier, internationella utbyten, bibliotek, Stockholms slott och jämtländska gårdar.

streck


verk_konsult
KONSULTATION

Vi har över femton års erfarenheter av olika uppdrag gentemot olika uppdragsgivare där vi utreder och projektleder som externa konsulter.