Malin Nords Elvira Madigan

malin_elvira
Malin Nords första pjäs, Elvira Madigan, sätts upp i Östersund.