Workshop på Treälvskolan

vara_spar_temadag
Vi arrangerar en hel tema-dag för elever på Treälvskolan i Lit, för att arbeta med de spår vi lämnar efter oss när vi dör.