"Våra spår" är installerad

varaspar_bankar01
varaspar_bankar02
Nu har vi arbetat ett helt år med barnen i Lit för att samla in deras tankar kring de spår vi lämnar efter oss när vi dör. Bänkarna är nu installerade (om än på fel plats) och till våren blir det invigning.