Fakulteten på Brogård

BRAK_fakulteten
Projektet Fakulteten vistas på Brogård för att förbereda ett samarbete våren 2023. På bilden: Projektledare Po och konstnär Anders, vid Indalsälven bakom Brogård.